O nama

Firma CUPRUM doo je osnovana 1992. godine i tokom prve dekade svog postojanja i poslovanja bavili smo se zastupanjem i distribucijom proizvodnog programa Von Roll Isola, švajcarskog proizvođača elektroizolacionih materijala namenjenih za proizvodnju i remont elektro motora (uključujući vučne motore), generatora, transformatora, indukcionih peći, power magneta za dizalice i to svih snaga i veličina.

Krajem 2005. godine naša firma je proširila aktivnosti i usmerila se na specijalizovane radove u građevinarstvu i to prvenstveno hidroizolacione radove i radove podopolagačkog tipa (industrijski podovi) na projektima stambene i poslovne gradnje.

U okviru tih aktivnosti, zajedno sa našim tadašnjim principalom SCHOMBURG iz Nemačke (proizvođačem materijala iz oblasti građevinske hemije) sarađivali smo sa nizom Investitora i Glavnih izvođača poput kompanija: CD Unoinvest, Monterra, Meridian Balkans, Deneza M inženjering, Gemax, Trudbenik gradnja, Interprojekt inženjering, Put inženjering, Rafinerija nafte Pančevo, Rafinerija nafte Beograd itd.

Materijali iz programa SCHOMBURG kojima su izvođeni radovi su: polimer cementni i polimer bitumenski premazi, bentonitne trake, epoksidni i poliuretanski samolivi za podove itd. Paralelno sa tim, firma ostvaruje niz kontakata sa proizvođačima membranskih hidroizolacionih materijala (PVC i FPO membrane) za temeljne konstrukcije i ravne krovove, kao što su: EUROFLEX Italija, TEXSA Španija, VWS Nemačka.

CUPRUM doo se od 2007. sve više bavi oblašću ekologije i to konkretno sanacijom postojećih i izgradnjom novih deponija sa ciljem nabavke i ugradnje tipskih HDPE (polietilen visoke gustine) membrana za deponije, kao i drugih materijala poput GCL folija, geotekstila, geo drenažnih i geo erozionih folija i sl. Namera je da se stručnim kadrom i saradnjom sa renomiranim proizvođačima postigne ozbiljan pristup u poslu oblaganja regionalnih deponija u Srbiji i inostranstvu, a po potrebi i pomoć projektnim kućama i Institutima prilikom izrade projekata.

Firma već na početku svog rada u ovoj oblasti dobija važan i odgovoran posao, da kao Podizvođač za kompaniju Monterra iz Beograda, izvede radove na uklanjanju stare i postavljanju nove HDPE membrane na regionalnoj deponiji Dolovo kod Pančeva. Tokom 2007. je ugrađeno cca 40.000,00 m2 HDPE folije debljine 2,00 m (hrapave na poziciji kosina i bedema, a glatke u telu deponije). Radovi su izvedeni u dogovorenim rokovima, a nakon završetka drugih građevinskih radova od strane Glavnog izvođača, deponija je postala prva takvog tipa u našoj zemlji.

Tokom prethodnih godina je ostvarena intenzivna poslovna saradnja naše firme i italijanske kompanije UNI ECO koja se specijalizovala za ekološke projekte, te je na osnovu ove saradnje potpisan i Ugovor za nabavku materijala i izvođenje radova na regionalnoj deponiji Duboko kod Užica. Posao je izveden sa ugrađenih cca 70.000,00 m2 HDPE membrane uz istu količinu geotekstila (dve vrste 400 gr/m2 i 800 gr/m2), bentonitne vodonepropusne pokrivke tzv. GCL sloja, kao i cca 50.000,00 m2 geo erozione mreže. Osim toga izvedeni su radovi na oblaganjima deponija animalnog otpada u okolini Novog Sada (Kać i Kisač), deponiji šljake i pepela Termoelektrane Kostolac – Ćirikovac.

Tokom proleća 2012. godine je predviđen nastavak radova na II fazi oblaganja gore navedene deponije šljake i pepela TE Kostolac u Ćirikovcu što podrazumeva još 120.000,00 m2. U planu je izvođenje radova na oblaganju deponije Sadinata u okolini Sofije, Bugarska za proleće/leto 2012, kao i poslovi sličnog tipa u Rumuniji, Hrvatskoj itd.

Proizvođači materijala sa kojima sarađujemo su: AGRU Austrija, RKW Nemačka, ATARFIL Španija, FONTANA Italija, TEMA Italija, EUROBENT Poljska itd.

U poslednji nekoliko meseci u okviru naše firme postoji i sektor logistike koji se sve intenzivnije bavi poslovima organizacije transporta u domaćem i međunarodnom saobraćaju.

U prethodnim godinama je ostvarena saradnja sa projektnim kućama (Mašinoprojekt, Arco projekt, Spreg, Hidrozavod DTD itd.) kroz koju je naša firma učestvovala u nizu projekata i rešavanja detalja vezanih za hidroizolaciju u zgradarstvu, niskogradnji, hidrogradnji itd.

sr_RSSerbian