Kostolac - Ćirikovac

Deponija pepela.

600.000 m2 oblaganje HDPE membranom po kasetama.

Kolubara

12.000 m2 nabavka, ugradnja i ukrajanje HDPE geomembrane 2,00mm

Izolacija betonske konstrukcije i povezivanje HDPE cevi flanšnama

Krčedin

33.000 m2 HDPE geomembrane 2,00mm i geotekstil

Oblaganje profilisane akumulacije protivmraznog sistema

Kolubara - Peštan

Izolacija korita prilikom izmeštanje reke Peštan.

89.000 m2 na oko 4km dužine reke. Materijal EDPM.

Bosilegrad

Oblaganje HDPE membranom 2,0mm odlagališta jalovine.

5.500m2 laguna rudnika Podvirovi.

Regionalna deponija Užice u Dubokom

70.000 m2 HDPE geomembrane 2,00mm, GCL folija, geotekstili 400 gr/m2 i 800 gr/m2, geo eroziona mreza

Regionalna deponija Pančevo u Dolovu

40.000 m2 HDPE geomembrane 2,00mm

Deponije animalnog otpada u Kaću i Kisaču

4.000 m2 HDPE geomembrane 1,00mm, geotekstil 400 gr/m2, geo eroziona mreza
sr_RSSerbian