Istorijat firme

Firma CUPRUM doo je osnovana 1992. godine i tokom prve dekade svog postojanja i poslovanja bavili smo se zastupanjem i distribucijom proizvodnog programa Von Roll Isola, švajcarskog proizvođača elektroizolacionih materijala namenjenih za proizvodnju i remont elektro motora (uključujući vučne motore), generatora, transformatora, indukcionih peći, power magneta za dizalice i to svih snaga i veličina.

Krajem 2005. godine naša firma je proširila aktivnosti i usmerila se na specijalizovane radove u građevinarstvu i to prvenstveno hidroizolacione radove i radove podopolagačkog tipa (industrijski podovi) na projektima stambene i poslovne gradnje.

U okviru tih aktivnosti, zajedno sa našim tadašnjim principalom SCHOMBURG iz Nemačke (proizvođačem materijala iz oblasti građevinske hemije) sarađivali smo sa nizom Investitora i Glavnih izvođača poput kompanija: CD Unoinvest, Monterra, Meridian Balkans, Deneza M inženjering, Gemax, Trudbenik gradnja, Interprojekt inženjering, Put inženjering, Rafinerija nafte Pančevo, Rafinerija nafte Beograd itd.

Materijali iz programa SCHOMBURG kojima su izvođeni radovi su: polimer cementni i polimer bitumenski premazi, bentonitne trake, epoksidni i poliuretanski samolivi za podove itd. Paralelno sa tim, firma ostvaruje niz kontakata sa proizvođačima membranskih hidroizolacionih materijala (PVC i FPO membrane) za temeljne konstrukcije i ravne krovove, kao što su: EUROFLEX Italija, TEXSA Španija, VWS Nemačka.

CUPRUM doo se od 2007. sve više bavi oblašću ekologije i to konkretno sanacijom postojećih i izgradnjom novih deponija sa ciljem nabavke i ugradnje tipskih HDPE (polietilen visoke gustine) membrana za deponije, kao i drugih materijala poput GCL folija, geotekstila, geo drenažnih i geo erozionih folija i sl. Namera je da se stručnim kadrom i saradnjom sa renomiranim proizvođačima postigne ozbiljan pristup u poslu oblaganja regionalnih deponija u Srbiji i inostranstvu, a po potrebi i pomoć projektnim kućama i Institutima prilikom izrade projekata.

Firma već na početku svog rada u ovoj oblasti dobija važan i odgovoran posao, da kao Podizvođač za opštinu Pančevo, izvede radove na uklanjanju stare i postavljanju nove HDPE membrane na regionalnoj deponiji Dolovo kod Pančeva. Tokom 2007.posao je podrazumevao stranu nabavku i ugradnju cca 40.000,00 m2 HDPE membrane debljine 2,00 m (hrapave na poziciji kosina i bedema, a glatke u telu deponije). Radovi su izvedeni u dogovorenim rokovima, a nakon završetka drugih građevinskih radova od strane Glavnog izvođača, deponija je postala prva regionalna deponija takvog tipa u našoj zemlji koja je završena 2008. godine .

Istovremeno (2007 – 2011) se sa našim principalom SCHOMBURG iz Nemačke (proizvođačem materijala iz oblasti građevinske hemije) bavimo uvozom hidroizolacionih materijala i izvođenjem hidroizolaterskih radova. Objekti na kojima smo radili:

• Aerodrom Beograd – novi objekat kontrole letenja Beograd
• Airport City – Objekat Novi Beograd
• Zgrada u Žičkoj Beograd
• Izrada epoksidnog antistatik poda “Henkel” Inđija, hala
• Izrada epoksidnog poda za objekat „Holcim“ u Novom Popovcu
• Izrada hidroizolacije taložnika – Rafinerija nafte Beograd
• Energetsko postojenje aerodroma „Morava“ u Lađevcima – kompletno postrojenje
• Robna kuća „Pionir“ – Niš
• Hotelski kompleks: „Jabučko ravnište – Stara planina“ hidroizolacija temelja i temeljne ploče HDPE folijom
• Garaža u Mekenzijevoj ulici
• Garaža u Sokolskoj ulici
• Rezervoar za prečišćavanje vode Gemax Subotica
• Hidroizolacija uvale krova – Casino hotela Jugoslavija
• Pogon za obradu otpadnih lužina u Rafineriji nafte Pančevo
• Deponije animalnog otpada Kać i Kisač – HDPE+geotekstil +geomreža – nabavka i ugradnja
• Izrada epoksidnog premaza podova u garažama – Panorama Dedinje
• Izrada epoksidnog antistatik poda – ZZIN – Kovnica novca Beograd
• Stambeno poslovni objekat u ul. Vojvode Brane 41, Beograd – hidroizolacije
• Sportska hala u Banatskom Novom Selu – HI podne ploče
• Izrada epoksidnog poda – Hala, Pekara Pančevo
• Izrada epoksidnog poda i hidroizolacija – Hala, Panonija Pančevo
• Garaža u ulici Zdravka Čelara Beograd
• AQUAPARK, Novi Beograd – zaustavljena izgadnja do daljnjeg
• Hala – Štamparija “Zapis” Aranđelovac

U medjuvremenu ostvarena je intenzivna poslovna saradnja naše firme i italijanske kompanije UNI ECO koja se specijalizovala za ekološke projekte, te je na osnovu ove saradnje potpisan i Ugovor za nabavku materijala i izvođenje radova na regionalnoj deponiji Duboko kod Užica. Posao je izveden sa ugrađenih cca 70.000,00 m2 HDPE membrane uz istu količinu geotekstila (dve vrste 400 gr/m2 i 800 gr/m2), bentonitne vodonepropusne pokrivke tzv. GCL sloja, kao i cca 50.000,00 m2 geo erozione mreže. Osim toga izvedeni su radovi na oblaganjima deponija animalnog otpada u okolini Novog Sada (Kać i Kisač), deponiji šljake i pepela Termoelektrane Kostolac – Ćirikovac.

U prethodnim godinama je ostvarena saradnja sa projektnim kućama (Mašinoprojekt, Arco projekt, Spreg, Hidrozavod DTD itd.) kroz koju je naša firma učestvovala u nizu projekata i rešavanja detalja vezanih za hidroizolaciju u zgradarstvu, niskogradnji, hidrogradnji itd.

2011-2012. Godine intenzivno nastavljamo sa nabavkom i ugradnjom HDPE folije i to II fazi oblaganja gore navedene deponije šljake i pepela TE Kostolac u Ćirikovcu što podrazumeva još 120.000,00 m2. Proizvođači materijala sa kojima smo tada imali saradnjui su: AGRU Austrija, RKW Nemačka, ATARFIL Španija, FONTANA Italija, TEMA Italija, EUROBENT Poljska itd.

2013 – 2018 godine izvodimo radove na ugradnji HDPE geomembrane, geotekstila, GCL-a (bentonitne membrane) na depniji pepela i šljake TE Kostolac u Ćirikovcu ~ 500.000 m2 – parcijalno godišnje izvođenje i uporedo pokrivamo manja gradilišta sa nabavkom i ugradnjom membrana.

2018 – 2019 kao predstavnici inostranih firmi Carlisle Holandija (proizvođači EPDM geomembrana) i Firmom Manifattura Fontana Italija (proizvođač svih frsta Geotekstila)
Isporučujemo i ugradjujemo EPDM geomembranu i Geotekstil na objektu Izvođenje radova na regulaciji reke Peštan – Baroševac, za novoizgradjeno korito reke dužine 4 kilometra.
U Krčedinu izvodimo radova na oblaganju akumulacionog bazena protivmraznog sistema za plantaže jabuka geotekstilom i HDPE geomembranom sa obradom prodora. 40.000 m2
Tokom 2018-2020 takođe izvodimo radove na postavljanju HDPE geomembrane na proširenju deponije pepela u Ćirikovcu – Kostolac za potrebe JP EPS Srbije ~300.000 m2

2020 – 2021 godine izvodimo radove na novoj deponiji u Vinči i to na postavljanju geotekstila, GCL bentonitne membrane, kao HDPE geomembrane sa posebnom obradom laguna, bedema i prodora.

2022 godine zvanično postajemo zastupnici firme Solmax Nemačka za distribuciju njihovih proizvoda u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.
Isporučeno je 425.000m2 HDPE geomembrane proizvođača Solmax za potrebe deponije pepela u Ćirikovcu, Kostolac JP EPS.
U Bosni i Hercegovini isporučeno je 60.000m2 HDPE geomembraneza deponiju Gacko BIH.

sr_RSSerbian